нαρρч є¡ḋ 
!
● ڪ ۶ ..    ●
0.00
(7203)
    ,  ..           !
!
< >
5.00
(7143) (1)
            [ ] .
!
< >
1.00
(1930)
      [/c=#C0C0C0]
!
< >
1.00
(1859)
$50    Ȱ....  
!
< >
1.45
(1474)
(`)-(`v)-           -(`v)-(`)
!
< >
0.00
(1453)
!
 ڪ    ڪ  ●●
2.14
(1441)
$14  ڪ  ]  פֿ  .. ~
!
   ͑   [ ۑﮧ ] .. ~
5.00
(1386)
      
!
        
1.23
(1380)
!
 ڪ     ڪ ڪ ڪ
1.00
(1251)